Tai Chi

Tai Chi, även känt som Tai Ji, är en intern kinesisk kampkonst som är djupt rotad i kinesisk filosofi, särskilt i Taoism. Det är känd för sina långsamma, flytande rörelser och är populärt både som en form av meditation och fysisk träning. Tai Chi utvecklades ursprungligen för självförsvar under det antika Kina, men dess praktik har med tiden förändrats till att fokusera mer på hälsa och meditation.

 
 

Som friskvård
Träningen går i mångt och mycket ut på att utföra mönster, så kallade former, i ett lugnt och avslappnat tempo som ibland bryts av en snabb rörelse. En form i Tai Chi är en serie rörelser som utförs sekventiellt. Dessa former kan variera i längd och komplexitet, från korta former som består av ett fåtal rörelser till långa former med hundratals sekvenser.

Formen utförs individuellt och träningens svårighet kan därför anpassas efter ens behov. De långsamma och mjuka rörelserna gör att de inre organen masseras. Mjukheten ger en fokus på avslappning och ger upphov till en naturlig andning. De olika rörelserna ger efter ett tag utövaren
en ökad balans och centrering. Att följa mönstret ger mental skärpa och ökar kommunikationen mellan sinne och kropp.

Som kampform
Det man vanligen ser inom Tai Ji är Yang-stilen, som utmärks av ett enda långsamt tempo. Vi tränar Chen-stilen som också har snabba inslag, så att formen blir mer dynamisk i och med tempoväxlingar.

Rörelserna i formerna är anpassade för att passa till olika kampsituationer, och även om inga direkta kampmoment ingår i träningen, så får vi insikt i hur rörelserna skulle kunna tillämpas. Vi utövar också så kallad “push-hands”, där man tränar två och två för att pröva Tai Ji principerna mer praktiskt. Det ingår också svärd och solfjäder i de senare formerna.

Individualitet för alla åldrar
I och med att formerna utförs individuellt kan man anpassa sin träning som man vill. Det finns inga jobbiga moment, som att rulla runt på golvet eller göra höga hopp. Med lite engagemang och träning så kan alla klara av att utföra formen, utmaningen ligger istället att utföra den med grace.

Likheter med andra former
Tai Ji liknar Gong Fu i det att man utför en form som uppvisning, men skiljer sig i fysisk prestation. Tai Ji är lugnare med stort fokus på flöde medan Gong Fu är mer explosiv. Tai Ji delar stora likheter i filosofi med Ai-Kido och även Wing Chun (chi sau delen), som alla går ut på att vara avslappnad och känna sin motståndare.

Tai Ji liknas och misstas ibland för Qi Gong. Friskvårdsaspekten av Tai Ji delar många likheter, men till skillnad från Qi Gong är Tai Ji också en stridsform. Vår träning av Tai Ji är dock väldigt lik träning av Qi Gong, och hälsoeffekterna liknande.

Vad kommer under träningen
I början tränas givetvis mycket grundträning, men ganska snabbt börjar man lära sig de första stegen på första handformen. Efter några terminer så har man gått igenom alla moment i första handformen och då börjar vanligtvis träning med svärd och även vissa parövningar. Det finns sedan flera ytterligare handformer att lära sig och de mest avancerade tränar solfjäder.

Ungefär hur ser ett pass ut
Vi börjar med gemensam hälsning då vi bugar och säger “amitofu”. Efter det kommer uppvärmningen som tar ungefär en halvtimme. Sedan följer en halvtimme grundträning. Grundträningen förbereder en för moment som sedan dyker upp i formerna. Efter grundträningen tar vi en kort paus och börjar på formen. Vi brukar utföra formen tillsammans i stor grupp, medan vår tränare kommer med förslag på hur vi kan förbättra
oss. Med jämna mellanrum demonstreras ett nytt moment i formen som vi lägger till det vi redan kan och på så sätt jobbar vi oss igenom formen. När hela formen lärts in så går man tillbaka och slipar på detaljer. Träningen avslutas också med gemensam hälsning.

För att undvika missförstånd läs gärna igenom våra ordningsregler och etiska regler.

Övriga frågor

Läs Vanliga Frågor eller kontakta oss på info@shaolin.se.