Chen ZhongBang

Huvudinstruktören Shifu Chen ZhongBang (buddhistiskt namn, Shi Yan Wei), som är född 1981 i Yingshang, provinsen Anhui i Kina, är
Shaolintemplets representant här i Sverige. Han är lärjunge till Shaolintemplets Abbot och är en av den 34:e generationens lärjungar.
År 1991, som 10 åring, begav han sig till Shaolintemplet på Songshan-berget för att lära sig wushu. Med sin starka vilja och disciplin uppfyllde han lärarnas hårda krav, och blev en fullfärdig stridsmunk efter åtta års träning.

Mellan åren 1999 och 2004 deltog han i en uppvisningsgrupp bestående av andra stridsmunkar som presenterade Shaolintemplet utanför Kina, i
syfte att sprida Shaolinkulturen världen över. Gruppen besökte många länder, såsom USA, England, Spanien, Malaysia och Frankrike, totalt över 20 städer och länder. Teamet gjorde bl.a. wushu-framträdanden, kulturutbyten och korttidsutbildningar, som blev väldigt högt uppskattade vart de än
kom.

I augusti 2004 blev Shifu bjuden hit av Föreningen Göteborg Shaolin och har undervisat Shaolinkultur i Sverige sedan dess. Av hans
hundratals elever har några varit med i flera tävlingar, bland annat SM, med stora framgångar.

Sedan 2017 blev Shifu Chen landslagstränare i wushu för att sprida och utveckla wushu i Sverige.

 

 

 

Under hösten 2023 blev Shifu vald som Vice ordförande i Shaolin European Association.