Barnträning

Barngruppen
Träning för dig från 7 till och med 12 år.

Hej
Om du tycker om att springa hoppa och göra konster så kanske du kan trivas hos oss. Du kommer att träffa många nya kamrater i din egen ålder och kanske du kan hitta några nya vänner också. Du får lära dig att träna i en grupp tillsammans med dina nya kamrater.

Det är bra att träna också, man blir starkare, vigare och känner sig piggare och orkar mer.

Första gången
Första gången kanske mycket känns ovant, men det är inget att oroa sig för, det är likadant för alla som börjar med något för första gången. Många kanske känner sig lite osäkra och vill inte göra bort sig, men det som är bra att börja tillsammans är att alla är nybörjare, så det är helt ok om det blir lite galet ibland. Du kan ju tänka på att ingen nybörjare tränar för att dom redan kan allt, utan alla kommer för att lära sig. Så om alla hejar på varandra och hjälper varandra så är det ju bara roligt att träna.

barngrupp - shaolin

Mera van

Efter ett litet tag blir du mer van och du slappnar av mer under träningen. Och om du vill, längre fram, om du tränar duktigt kan det till och med bli så att du tillsammans med dina kamrater får visa upp vad du kan inför publik. Fast bara om du vill förståss.Det är viktigt att du och dina träningskamrater lyssnar och gör som instruktören säger så det inte blir några olyckor. Det är lika viktigt att man inte stör varandras träning med onödigt prat under träningen.

Om du är nyfiken på att träna hos oss, prata med dina föräldrar så får ni se vad ni kommer fram till.

Tack för att du visade ditt intresse.

Följande bitar överlåter vi åt föräldrarna, som vi ber läsa igenom följande för att undvika missförstånd.

Träning

Barngruppen tränar på ett lekfullt men ändå disciplinerat sätt grunderna i Gong Fu. Träningen övar upp koordination, styrka och smidighet. Förmågan att träna i grupp lärs in.

barngrupp

Disciplin
Som förening bedriver vi träningen som vi anser nödvändigt för att hålla ordning och säkerhet i grupperna. Detta
innebär också att instruktören får höja rösten, ge tillrättavisningar och slutligen också avvisa tränande från träning.

Säkerhet
Disciplin kan tyckas låta hårt, men mycket handlar också om säkerheten i en grupp där många rör sig snabbt under yviga rörelser, som bentekniker, stora armrörelser, hopp och liknande.
Därför är det av stor vikt att medlemmarna tidigt lär sig att höra upp och göra som instruktören säger för att det inte skall bli några olyckshändelser i onödan.

Regler och rutiner
Det är bra att du som förälder informerar dig om föreningens regler och rutiner så som Allmänna och Etiska regler och betalningsrutiner för att på ett tidigt stadium bli medveten om föreningens hållning i dessa och undvika missförstånd
och problem för barnen. De etiska reglerna gås med fördel igenom tillsammans med barnet.

Vi vill att föräldrarna är engagerade i barnens träning och på bästa sätt hjälper till i kommunikationen mellan barn och förening.

Vi räknar med att föräldrarna pratar igenom medlemskapet med barnen så barnen är förberedda på ett bra sätt.

För att undvika missförstånd läs gärna igenom våra ordningsregler och etiska regler.

Ansvar
Naturligtvis har föräldrar och motsvarande ansvar för att barnen sköter sig enligt föreningens ETISKA och övriga regler. Föreningens syfte är inte att uppfostra föräldrarnas barn utan att lära ut den träning vi erbjuder.

Det är också viktigt att barnen tillsammans med föräldrar pratar igenom vikten av att barnen vidarebefordrar den information eller de förfrågningar som barnen kan få till föräldrarna.

Barn som ofta visar ointresse under träning eller ofta är allt för trötta och på det viset stör gruppens träning får tillsägelse. Det åligger föräldrarna att försäkra sig om att deras barn verkligen vill träna och inte uppträder störande för övriga i gruppen.

Barn och föräldrar som tar sitt ansvar, för deras skull vill vi poängtera följande

Först vill vi klargöra att vi är medvetna om barns spontanitet med normala inslag av bus och sprallighet, något som vi naturligtvis accepterar och ser som ett normalt inslag i en barngrupp.

Vi sätter dock en gräns vilket vi vill att barn och föräldrar hörsammar och respekterar.

Barn som efter uppmaning fortsättningsvis stör gruppens träning kan komma att avstängas med omedelbar verkan för att inte störa övriga barns träning. Innan detta sker kontaktas naturligtvis föräldrarna först för att i första hand dom tillsamans med föreningen reder ut eventuella orsaker. Sker ingen förändring efter det kan avstängning bli aktuell.
I de fall avstängning blir aktuell återbetalas inga avgifter.

För vidare information och kontakt kan ni mejla info@shaolin.se