Kung Fu

Kung Fu (Gong Fu), även känt som Wushu, är en samlingsbeteckning för kinesiska kampkonster som har utvecklats över århundraden i Kina. Dessa kampkonster är inte bara en form av självförsvar utan också en viktig del av kinesisk kultur, ofta förknippad med filosofi, meditation och fysisk kondition.

Vad är Gong Fu?
Kung Fu har sina rötter i det antika Kina, och det finns många legender om dess ursprung. En populär berättelse handlar om Shaolin-templet där munkarna utvecklade kampkonster för självförsvar och som en del av deras spirituella övningar.

Det finns hundratals olika stilar inom Kung Fu, var och en med sina egna unika tekniker, former och filosofier. Några kända stilar inkluderar Shaolin Kung Fu, Wing Chun, Tai Chi och Wudang. På Göteborg Shaolin utövar vi Shaolin Kung Fu som tillhör den variationen, där man använder sig av kroppens alla delar på ett mycket flexibelt sätt, jämfört med de södra stilarna där användandet av armarna har en framträdande roll (ex. Wing Chun).

Kung Fu inkluderar ett brett spektrum av tekniker, såsom slag, sparkar, kast, låsningar och även vapenträning. Rörelserna är ofta inspirerade av djurs olika rörelser och naturfenomen.

Kinesisk kultur
Shaolin Gong Fu är den mest framträdande av Gong Fu’s nordliga skolor, och är en av den kinesiska kulturens stoltheter. Sedan 500-talet har Shaolin Gong Fu använts av munkarna som en rörlig meditation, en metod att stärka kroppen och ett redskap för att vinna krig och strider med.

  • Mer än Strid: Kung Fu är inte bara en fysisk övning, utan det är också djupt förankrat i kinesisk filosofi och kultur. Utövandet av Kung Fu innehåller ofta aspekter av meditation, självkontroll, och en strävan efter harmoni mellan kropp och sinne.
  • Kulturell Betydelse: Kung Fu är en viktig del av kinesisk kulturarv och har spridits globalt, delvis tack vare film och media, vilket bidrar till en internationell uppskattning och förståelse för kinesisk kultur.

Ordet: Kung Fu / Kung Fu
Gong Fu/Kung Fu, översätts till ”enastående bedrift”, som har sin grund i en hård träning av kroppen och psyket.

Bokstavligt talat begränsas begreppet Gong Fu därför inte bara till kampkonst utan kan appliceras på allt man har dedikerat lång tid av praktik och utövande på. Ordet ”Wushu” däremot översätts som ”Kampkonst”.

kung fu göteborg

Vad ingår i träningen?
Shaolin Kung Fu inkluderar ett brett spektrum av tekniker, såsom slag, sparkar, kast, låsningar och även vapenträning. Rörelserna är ofta inspirerade av djurets rörelser och naturfenomen. Här finns allt från enkla sparkar, slag och grepp till svårbehärskade hoppsparkar och akrobatiska manövrar.

Traditionell / Moderna Tillämpningar

  • Sport och Fitness: Idag är Kung Fu populärt både som en form av fysisk träning och som en konkurrenskraftig sport, med evenemang såsom Wushu-turneringar och tävlingar.
  • Självförsvar: Dess tekniker och filosofi fortsätter att vara relevanta för självförsvar och personlig utveckling.

Stilarterna varierar från traditionella kinesiska boxningstekniker (däribland mimikstilar där man bl a härmar djurens rörelser) till moderna stilar. Stilarterna varierar från de traditionella formerna vars rörelser generellt är mer återhållsamma och tänkta att kunna praktiskt tillämpas i självförsvar till de moderna formerna vars rörelser generellt är mer utdragna och där större fokus läggs på diverse akrobatiska element som är tänkta att se häftiga ut under uppvisning och tävling.

Hur går träningen till?
Inledningsvis hälsar vi varefter vi börjar med en lättare uppvärmning av kroppens leder. Därefter övar vi på diverse grundtekniker såsom grundsteg, slag, sparkar och andra grundrörelser. Vi fokuserar även en stor del av träningen på att bygga upp styrka, vighet, uthållighet, spänst, balans och koordination. I nybörjar- och barngrupperna läggs extra stort fokus på det sistnämnda.

Träningen bedrivs vanligtvis utan mattor förutom vid vissa akrobatik och applikationsövningar. En uppsättning ordningsregler finns för att förhindra olyckor och underlätta träningen.

Övriga frågor:

Läs Vanliga Frågor eller kontakta oss på info@shaolin.se.