Qi Gong

 

Qi Gong (äldre stavning Chi Kung) förknippas ofta, i likhet med Tai Ji (Tai Chi), med äldre människor som utför långsamma, mjuka rörelser och andningsövningar i parker. Detta är dock bara en del av sanningen då qigong inte endast utövas av äldre människor utan av människor av alla åldrar och med olika bakgrund och intressen, allt från kontorsarbetare och vardagsmotionärer till kampsportare, fighters och elitidrottare. 

Bakgrund och historia

Begreppet Qi Gong består av två kinesiska tecken:  qì (气/氣) och gōng (功). Qi (äldre stavning Chi) betyder andning, luft eller livskraft/energi. Gong (äldre stavning Kung) betyder kultivering eller övning. Man skulle därför kunna översätta Qi Gong till övning eller kultivering av andningen/energin. Qi Gong har sitt ursprung i traditionella meditativa andningsövningar såsom t.ex. Daoyin som utövats i Kina i flera tusen år och bygger på teorier från traditionell kinesisk medicin. Munkarna i Shaolintemplet började öva Qi Gong för att stärka kroppen, främja rörlighet, mjukhet, hälsa och inre lugn, samt för att motverka de negativa hälsoeffekterna av långa perioder av stillasittande meditation. I Shaolintemplet finns det även en särskild sorts Qi Gong som kallas Hård Qi Gong som används tillsammans med fysisk träning och härdning för att genomföra enastående prestationer såsom att slå sönder järnbitar mot huvudet, böja spjut mot halsen m.m. De allra flesta utövare övar dock Qi Gong först och främst för dess hälsofrämjande effekter. 

Qi Gong som friskvård

Qi Gong utövas genom att långsamma mjuka rörelser kopplas samman med andningen. Det främsta syftet med utövandet är att motverka stress och sjukdom samt att främja hälsa, inre lugn och välbefinnande. Tanken med Qi Gong-träningen är förutom att främja vighet, styrka, balans och koordination att även stärka kroppens insida. Genom att skapa balans mellan insida och utsida, mjukhet och hårdhet, Yin och Yang, uppnås hälsa, lugn och välbefinnande. 

Likheter med andra träningsformer

Qi Gong blandas ofta ihop med Tai Ji. Både Qi Gong och Tai Ji har gemensamt att de kopplar samman mjuka rörelser med andningen och har liknande hälsofrämjande effekter. En viktig skillnad mellan Qi Gong och Tai Ji är dock att Qi Gong endast utövas för hälsan medan Tai Ji också är en kampkonst vars rörelser kan användas i strid. Qi Gong skulle kunna ses som Kinas motsvarighet till den indiska Yogan som också kopplar samman rörelser och andning i syfte att främja hälsa och välbefinnande.