Ordningsregler

Ordningsreglerna finns till för allas trivsel och för att bidra till en säkrare träning för alla.

Inför träningen

 • Vi betalar för träningen i förskott via postgiro, senast innan första träningstillfället i varje månad.

 • Vi ser till att komma i god tid till träningen.

 • Diverse smycken tar vi av innan träningen börjar, särskilt vid träning av San Da.

 • Mobiltelefoner m.m. stänger vi också av innan träningen börjar.

 • Vi går inte in i träningslokalen innan gruppen före är klar och har hälsat av (vissa undantag gäller de som jobbar som kontaktpersoner m.m.).

 • Vid sen ankomst inväntar vi klartecken från tränaren innan vi börjar delta i träningen.

 • Varje träning börjar och avslutas med att vi bugar och hälsar. Hälsningen uttalas ”Amituofo”.

Under träningen

 • Vi visar naturligtvis respekt och lyssnar på tränaren, är alerta och undviker onödigt småprat som stör ordningen.

 • Vi visar respekt även för våra träningskamrater, och ger dem så mycket plats att utföra sina tekniker på som möjligt.

 • Efter att ha utfört en teknik står vi tysta och inväntar de andra.

 • Ifall vi har frågor angående en teknik, väntar vi tills tränaren är ledig innan vi tar kontakt. Har vi inte gjort en teknik innan räcker vi upp handen och säger till.

 • Under träningen låter vi bli att svära, äta godis och tugga tuggummi.

 • Vi lämnar träningslokalen för att dricka eller besöka toaletten först då tränaren givit sitt medgivande eller meddelar att det är rast.

 • Om vi i nödfall är tvungna att avbryta träningen eller lämna lokalen (p.g.a. skada mm), meddelar vi tränaren.

Om man inte tränar

 • Om vi kommer till träningen bara för att titta på (p.g.a. sjukdom m.m.) säger vi till tränaren varför vi inte kan vara med.

 • Med undantag för föräldrar till barn som precis börjat träna i barngruppen försöker vi undvika vänner och släkt som sitter och tittar på träningen. De som funderar på att börjar själva får dock gärna sitta med en eller två gånger.

 • Vi som sitter och tittar på skall vara tysta och inte störa träningen med småprat, mobiltelefoner m.m.

 • Ifall vi skall sluta träna, eller är borta långvarigt p.g.a. semester eller sjukdom låter vi höra av oss så att tränaren och våra träningskamrater inte undrar var vi har tagit vägen.

 • Vid kortare tids frånvaro ges ingen återbetalning eller tillgodohavande. Inte heller i efterhand vid längre tids frånvaro som ej anmälts skriftligen. Vid planerad och skriftligt anmäld längre tids sammanhängande frånvaro kan återstående avgift ges tillgodo vid nästa träningstillfälle, men inte senare än kommande termins start. Vid frånvaro på grund av besvär som uppstår i samband med träning, men inte är orsakade av träningen utan uppstår av andra orsaker sker ingen återbetalning. Återstående avgift kan ges tillgodo vid nästa träningstillfälle, dock senast påföljande termins start. Återbetalning av träningsavgiften kan ske efter skada som uppstått akut och initialt hos oss och som kan styrkas med kopia på läkarutlåtande rörande skadan. Kopia på läkarutlåtande skall lämnas senast sju dagar efter det att skadan uppstod. Det är den tränandes ansvar att göra en tydlig anmälan i direkt samband med skadan eller under de följande sju dagarna.

 • Tillgodohavande beviljas inte om två tredjedelar eller mer har gått av terminen.

 • Om återbetalning väljs i stället för tillgodoräkning sker detta vid termins slut eller följande termins början.