Träning sker i Frölundaskolan (Vägbeskrivning) enligt följande schemat nedan. Nybörjarintag i rödmarkerade grupper.

Schema för Vårterminen 2024

[9 januari – 25 maj]


Tider
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag
09:00 - 10:30
 

        Tai Ji
Fortsättning
10:30 - 12:00
 

        Barn
Nybörjare
12:00 - 13:30
 

        Qi Gong
Nybörjare + Fortsättning
13:30 - 15:00
 

        Tai Ji
Nybörjare
17:00 - 18:30
Gong Fu
Fortsätting A
Barn
Nybörjare
Barn
Fortsättning A
Gong Fu
Avancerad
Barn - Forts. A (Sal A)
Gong Fu - Nyb. B (Sal B)
 
18:30 - 20:00
Tai Ji
Avancerad
Gong Fu
Avancerad
Tai Ji
Avancerad
Gong Fu
Fortsättning A
Gong Fu
Avancerad
 

20:00 - 21:30
Gong Fu
Nybörjare A
Sanshou/San Da
(Kinesisk kickboxning)
Nybörjare + Fortsättning
Gong Fu
Nybörjare A
Sanshou/San Da
(Kinesisk kickboxning)
Nybörjare + Fortsättning
Gong Fu Avancerad
fortsättning
 

OBS! För att hålla en så jämn nivå som möjligt i grupperna, så måste man följa kurserna i den takt de går. Detta innebär att man inte kan välja att betala för bara ett träningstillfälle i veckan (och därmed också bara träna en gång i veckan), i en kurs som går två gånger i veckan. Se priser.

Exempel: Prisuppgiften för en gång per vecka gäller endast för kurser som bara har ett träningstillfälle i veckan.                                                

Undantag: Grupp ”Gong Fu Nybörjare A” kan kombineras med ”Sanshou/San Da”. Man kan alltså välja att träna ett pass i gruppen ”Gong Fu Nybörjare A” och ett pass i ”Sanshou/San Da” istället för 2 gånger i veckan. 

 

 

 

GOOGLE CALENDAR

Google Calendar version av schemat.