Shaolintemplets Abbot – Shi Yong Xin

Shi Yong Xin föddes 1965 i Ying Shang, Anhui provinsen, med namnet Liu Eng Chun. 1983 blev han 33:e generationens munk vid Shaolintemplet under templets dåvarande abbot Shi Xing Zhen. Senare studerade han vid Guangji templet i Beijing, där han även hade hand om del av administrationen. Då han fick tid till övers tränade han också Gong Fu, där en av hans specialiteter är Louhan boxning. Vid sin mästares död 1987 fick Shi Yong Xin överta munkkappan och tiggarskålen, klenoder som överräcks från en avträdande abbot till sin utsedda efterföljare. Tillsammans med ett råd bestående av Shaolintemplets övriga stormästare arbetade Shi Yong Xin därefter som verkställande chef med restaureringen av templet, och återhämtandet av den Shaolin Gong Fu som spreds för vinden under kulturrevolutionen.

I sitt arbete med att återetablera Shaolin och Chan Buddhism, har Shi Yong Xin också rest över hela Asien till Japan, Korea, Taiwan, Thailand, Malaysia och Indien för att möta och konferera med andra buddhistmunkar. I sitt ihärdiga arbete har Shi Yong Xin även utsetts till Ordförande för Henanprovinsesn Buddhistförbund och representant vid Kinas Nionde Nationella Folkkongress.

I augusti 1999 ordinerades Shi Yong Xin som Shaolintemplets 30:e abbot. Genom detta blev han den första ordinerade abboten i templet på 12 år. Ordinationsceremonin spände över flera dagar och gästades av flera prominenta personer, däribland Fu Sheng Hui, viceordförande för Kinas Buddhisthögskola, Bin Huan, Abbot vid Guangzhou templet och viceordförande för Det Kinesiska Buddhistsamfundet, samt Wu Jie Ping, viceordförande för Kinas Nationella Folkkongress.