Vanliga Frågor

1. Behöver jag föranmäla mig?
Nej.

2. Var ligger träningslokalen?
Klicka här för karta och beskrivning.

3. Vad skall man ha med sig?
Vattenflaska, träningskläder, träningsskor för inomhusbruk och handduk.
Kvitto på att träningsavgift och medlemsavgift är betalda ska lämnas till instruktören (se Priser och betalningsrutiner).

4. Vad kostar det?
Se prislistan.

5. Vilka tider tränar man?
Läs schemat för den aktuella terminen.

6. Erbjuder föreningen provträning?
Man kan få provträna gratis ett träningspass. Om man funderar på att börja träna, kan man även komma för att titta på träningen en gång.

7. Har föreningen dräkter och skor man kan beställa?
Medlemmar har normalt möjlighet att beställa dräkter vid två tillfällen under året. Dessa beställs från Kina. Dräkterna sys upp efter beställning. Leverans från det att beställningen nått leverantör kan ta flera veckor till några månader. Dräkterna säljs endast till föreningsmedlemmar.

Skor beställs på samma sätt som vid dräktbeställning. Försäljning sker endast till föreningsmedlemmar.

8. Får man träningsrabatt ifall man bara kan träna en gång i veckan ifall man tillhör en grupp som tränar två gånger i veckan?
Vi erbjuder inga rabatter för träningsavgifter utöver de fastställda. Detta för att undvika allt för stora kunskapsnivåer träningsmässigt i grupperna. För att hålla en jämn nivå i grupperna krävs att man tränar under gruppens samtliga tider enligt schemat i den disciplin man valt att träna i. Instruktören skall inte tvingas försumma en stor del av en grupp för att en enstaka medlem behöver extra stöd beroende på att man inte håller samma nivå i sin träning som övriga gruppen.

9. Varför betalar jag medlemsavgift?
Medlemsavgiften betalas varje kalenderår. Oavsett om man väljer att börja vid vårtermin eller hösttermin så är medlemsavgiften den samma, 200 kr. Medlemsavgiften anpassas till den avgift föreningen betalar till Svenska Budo & Kampsportsförbundet. Avgiften innefattar den idrottsförsäkring vi erbjuds genom Svenska Budo & Kampsportsförbundet, därför är denna avgift även en förutsättning för att få träna.

10. Varför har man inte graderingar i form av bälten i klubben?
Vi använder inte den form av gradering som man förknippar med bältesfärger eller liknande. Individuell kunskapsnivå beskrivs i ett poängsystem där man får en uppfattning om vad man kan förbättra och behöver tänka på i sin egen träning. Principerna för detta beskrivs sedan vidare när det blir aktuellt.

11. Har man försäkring när man tränar hos er?
Föreningen har en idrottsförsäkring genom att vara ansluten till Svenska Budo & Kampsportsförbundet. Försäkringen ligger hos Folksam. Försäkringsinformationen hittar du här.

12. Jag kunde bara träna två gånger förra månaden, får jag pengarna tillbaks?
Har du skriftligen anmält längre samanhängande frånvaro i förväg kan avgiften tillgodoräknas. Vanligast är att man har avgiften tillgodo när man börjar träna igen. Det är viktigt att man skriftligen meddelar när man kommer att vara borta en längre samanhängande period, för att uppnå ett samförstånd med föreningen och underlätta samarbetet. Enstaka eller kortare tids frånvaro tillgodoräknas inte. Vid anmälan i efterhand återbetalas inga avgifter.

13. Jag har tränat kampsport tidigare, kan jag hoppa in i en grupp på en gång?
Det är ingen självklarhet att man platsar i en grupp för att man har tidigare erfarenheter i annan form av kampsport. Detta handlar lika mycket om säkerhet som om att hålla en jämn nivå i grupperna. Instruktören skall inte tvingas försumma en stor del av en grupp för att enstaka medlem behöver extra stöd beroende på att man inte håller samma kunskapsnivå i sin träning som övriga gruppen.

14. Betalar jag hela träningsavgiften även om jag började sent in på terminen?
Ja. Det är full terminsavgift och medlemsavgift som gäller, ingen individuell prissättning görs. Medlemmar som av olika anledningar inte kan träna under vissa tillfällen får inte heller återbetalning för att ha missat några träningar. Detta gäller samtliga medlemmar.

15. Finns det möjlighet till delbetalning/månadsbetalning?
Nej.

16. Jag började träna under höstterminen, kan jag betala halva medlemsavgiften?
Nej, se punkt 9.

17. Min dotter/son tränar i barngruppen, kan han/hon följa med på Kinaresan under sommaren?
Nej, man skall kunna ta vara på sig själv under eget ansvar. För övrigt är denna resa en privat angelägenhet, som medlemmarna själva ansvarar för.

18. Varför blir man bänkad?
Bänkning är en markering från föreningen i de fall man efter påstötning ej följer föreningens regler och rutiner.

Läs våra ordningsregler och etiska regler.

19. När kan jag börja träna med vapen?
Det handlar i första hand om en långsiktig och regelbunden träning för att först bli duktig i sin grundträning. Huruvida man sedan är mogen att börja med vapenträning avgörs av instruktören.

20. Är ni anslutna till Svenska Budo & kampsportsförbundet?
Ja.

21. Måste jag tävla om jag tränar hos er?
Nej. Du kan få frågan, men det är du själv som avgör om och när du vill tävla. Idag finns möjligheten att tävla i San Da, Gong Fu och Tai Ji.

22. Hur får jag information om vad som händer i föreningen?
Via nyhetsbrevet får du löpande information om händelser och förändringar i föreningen. Instruktören ger dig en kontaktuppgiftslapp när du börjar hos oss. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i den och lämna den till instruktören snarast.

23. Vad är det för skillnad på Kung Fu och Gong Fu?
Stavningen. Kung Fu och Gong Fu refererar båda två till samma kinesiska skrivtecken, men kommer från olika transkriptions-system (det vill säga metoder för att översätta kinesiska skrivtecken till bokstäver). Den stavningen som de flesta är mest bekanta med – Kung Fu – kommer från ett äldre transkriptions-system, medan den stavning vi använder – Gong Fu – kommer från ett nyare transkriptions-system som ersatt det äldre systemet.

24. Vad är det för skillnad på Tai Chi och Taichi och Tai Ji och Taiji?
Stavningen. Tai Chi och Tai Ji refererar båda två till samma kinesiska skrivtecken, men kommer från olika transkriptions-system (det vill säga metoder för att översätta kinesiska skrivtecken till bokstäver). Den stavningen som de flesta är mest bekanta med – Tai Chi – kommer från ett äldre transkriptions-system, medan den stavning vi använder – Tai Ji – kommer från ett nyare transkriptions-system som ersatt det äldre systemet. Det händer också att man skriver samman delarna i namnet och på så sätt får man de två sista variationerna av namnet – Taiji och Taichi.

25. Träna på jobbet
Föreningen erbjuder möjligheten att träna Shaolin Gong fu, Tai Ji och San Da på jobbet.
För mer information vänligen kontakta oss på info@shaolin.se