Gong Fu

Vad är Gong Fu?

Stridandets teknik eller konst

Gong Fu är namnet på den uråldriga kinesiska kampkonsten som så gott som alla befintliga kampsporter idag har sina rötter i. Gong Fu är känd i Kina som wushu. ( Wushu, översätts till ”stridandets teknik eller konst ”). Wushu är en del av Kinas tradition och kultur. Song-bergens Shaolintempel är känd som källan till kinesiskt wushu.

Nordliga skolan

Gong Fu är uppdelad i två stilar, norra och södra. Shaolin Gong Fu tillhör den norra skolan där man använder sig av kroppens alla delar på ett mycket flexibelt sätt.

Jämfört med den södra stilen där användandet av armarna har en framträdande roll(ex Wing Chun).

Kinesisk kultur

Shaolin Gong Fu är den mest framträdande av Gong Fu’s nordliga skolor, och är en av den kinesiska kulturens stoltheter. Sedan 500-talet har Shaolin Gong Fu använts av munkarna som en rörlig meditation, en metod att stärka kroppen och ett redskap för
att vinna krig med.

Enastående bedrift

Gong Fu, översätts till ”enastående bedrift”, som har sin grund i en hård träning av kroppen och psyket. Bokstavligt talat begränsas begreppet Gong Fu därför inte bara
till kampkonst.

kung fu göteborg

Vad ingår i träningen?

I Shaolin Gong Fu ingår ett brett spektrum av olika tekniker och stilarter. Här finns allt från enkla sparkar, slag och grepp till svårbehärskade hoppsparkar och akrobatiska manövrar.

Traditionell / Modern

Stilarterna varierar från traditionella kinesiska boxningstekniker (däribland mimikstilar där man bl a härmar djurens rörelser) till moderna stilar. Stilarterna varierar från de traditionella formerna vars rörelser generellt är mer återhållsamma och tänkta att kunna praktiskt tillämpas i självförsvar till de moderna formerna vars rörelser generellt är mer utdragna och där större fokus läggs på diverse akrobatiska element som är tänkta att se häftiga ut under uppvisning och tävling.

Hur går träningen till?

Inledningsvis hälsar vi varefter vi börjar med en lättare uppvärmning av kroppens leder. Därefter övar vi på diverse grundtekniker såsom grundsteg, slag, sparkar och andra grundrörelser. Vi fokuserar även en stor del av träningen på att bygga upp styrka, vighet, uthållighet, spänst, balans och koordination. I nybörjar- och barngrupperna läggs extra stort fokus på det sistnämnda.

Träningen bedrivs vanligtvis utan mattor förutom vid vissa akrobatik och applikationsövningar. En uppsättning ordningsregler finns för att förhindra olyckor och underlätta träningen.

Övriga frågor

Läs Vanliga Frågor eller kontakta oss på info@shaolin.se.