Välkommen till Göteborg Shaolin
Avgifter Höstterminen 2017


Terminstid

Måndagen den 4:e september till lördagen den 16:e december.

Dagar utanför denna period räknas inte in i träningsavgiften.

Röda dagar inkluderas inte i träningsperioden.


Frågor

Har du frågor, läs först noga igenom nedanstående information och betalningsrutinerna längre ned på sidan. Titta också under fliken "Vanliga frågor". Hittar du inte svaret är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonerna inom respektive träning du är intresserad av, så svarar vi så fort vi kan. Kontaktpersonernas kontaktuppgifter hittar du under fliken "Kontakt".

Avgifter

Avgifterna består av två delar - medlemsavgift (betalas per kalenderår) och träningsavgift (betalas per termin). Kvitto (skärmdump) på inbetald avgift skall uppvisas för instruktören senast den andra (2) träningstillfället.

Den obligatoriska medlemsavgiften 200 kr betalas per kalenderår. I medlemsavgiften ingår bl.a. olycksfallsförsäkring hos Folksam. Att medlemsavgiften gäller per kalenderår innebär att under vårterminer betalar alla (både nya och gamla) medlemmar medlemsavgift. Höstterminer däremot, behöver bara nya medlemmar betala medlemsavgiften (gamla medlemmar har ju redan betalat medlemsavgift i början av året).

För att hålla en så jämn nivå som möjligt i grupperna, så måste man följa kurserna i den takt (2 pass i veckan för de flesta kurserna) dom går. Detta betyder inte att man kan välja att betala för bara ett träningstillfälle i veckan, i en kurs som går två gånger i veckan. Prisuppgiften för en gång per vecka gäller endast för kurser som bara har ett träningstillfälle i veckan.

Undantag för deltagande i uppvisningsgruppenTräningsavgifter HT 2017


Ålder Gånger/vecka Träningsavgift Inkl. medlemsavgift
-12 1 800 kr 1000 kr
2 1600 kr 1800 kr
13-18 1 900 kr 1100 kr
2 1800 kr 2000 kr
3 2200 kr 2400 kr
4 2650 kr 2850 kr
19+ 1 1150 kr 1350 kr
2 2300 kr 2500 kr
3 2950 kr 3150 kr
4 3500 kr 3700 kr


Se schemat för att ta reda på hur många gånger i veckan ni tränar.Betalningsrutiner

Inbetalning

Vid inbetalning måste du ange:

Exempel : Kalle Svensson, GF 7, Terminsavgift VT-16

Det skall alltså endast framgå från vem betalningen kommer, grupptillhörighet, och för vad man betalat.

 

Vid beställning av flera artiklar görs betalningarna separat, detta för att vi (lättare) ska kunna kontrollera inbetalningarna.

Observera att vi inte tar emot friskvårdskuponger.Kvitto

Du skall uppvisa någon form av kvitto eller på annat sätt styrka att du betalat innan första träningstillfället varje  termin.

Medlemsavgiften skall vara inkluderad när detta är aktuellt. Vid Internetinbetalning räcker skärmdump eller liknande som kvitto.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enligt Ordningsreglerna bestämd av stadgarna samt föreningen.

Om vi kommer till träningen bara för att titta på (p.g.a. sjukdom m.m.) säger vi till tränaren varför vi inte kan vara med.

Med undantag för föräldrar till barn som precis börjat träna i barngruppen försöker vi undvika vänner och släkt som sitter och tittar på träningen. De som funderar på att börjar själva får dock gärna sitta med en eller två gånger.

Vi som sitter och tittar på skall vara tysta och inte störa träningen med småprat, mobiltelefoner m.m.

Ifall vi skall sluta träna, eller är borta långvarigt p.g.a. semester eller sjukdom låter vi höra av oss så att tränaren och våra träningskamrater inte undrar var vi har tagit vägen.

Vid kortare tids frånvaro ges ingen återbetalning eller tillgodohavande. Inte heller i efterhand vid längre tids frånvaro som ej anmälts skriftligen. Vid planerad och skriftligt anmäld längre tids sammanhängande frånvaro kan återstående avgift ges tillgodo vid nästa träningstillfälle, men inte senare än kommande termins start. Vid frånvaro på grund av besvär som uppstår i samband med träning, men inte är orsakade av träningen utan uppstår av andra orsaker sker ingen återbetalning. Återstående avgift kan ges tillgodo vid nästa träningstillfälle, dock senast påföljande termins start. Återbetalning av träningsavgiften kan ske efter skada som uppstått akut och initialt hos oss och som kan styrkas med kopia på läkarutlåtande rörande skadan. Kopia på läkarutlåtande skall lämnas senast sju dagar efter det att skadan uppstod. Det är den tränandes ansvar att göra en tydlig anmälan i direkt samband med skadan eller under de följande sju dagarna.

Tillgodohavande beviljas inte om två tredjedelar eller mer har gått av terminen.

Om återbetalning väljs i stället för tillgodoräkning sker detta vid termins slut eller följande termins början. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Beställning av träningskläder, skor, artiklar

Beställning av träningskläder och skor och träningsartiklar är endast för föreningsmedlemmar.

Prata med din tränare innan du gör en inbetalning för att försäkra dig om att din storlek eller artikel finns i lager.

Beställningen görs genom att betala in till föreningens plusgirokonto 48 01 26 - 2. I betalningens meddelanderuta måste du ange

Exempel: "Kalle Svensson, GF7, Skor 42"

När vi ser att betalningen kommit in kommer din tränare att dela ut det du beställt på något av dina träningspass.

 

Prislista på artiklar

Träningsmaterial Pris (kr)
Vapen Raksvärd 290
Sabel 290
Stav 150
Pudao 450
Dadao 500
Kedja 310
Spjut 250
Dräkt Gong Fu 850
Tai Ji 650
Skor 290
Vapenfodral Lång 200
Kort 150


-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Värva en medlem och få rabatt!

Om du redan är medlem och värvar en ny medlem till föreningen, och han/hon betalar för hela höstterminen 2017, så sänker vi din träningsavgift under vårterminen 2018 med 300 kronor. Skicka ett mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. med titeln Värvning och lämna uppgift om namn och telefonnummer till den du värvat som ny medlem. Du får 300 kronors rabatt för varje ny medlem som du värvar och som betalar full terminsavgift under höstterminen 2017. Naturligtvis kan du värva hur många medlemmar som helst. Dock kan du högst få lika mycket som du själv ska betala för träningen under vårterminen 2018.

 

Everything on this site is copyright © 1998-2017 Göteborg Shaolin. You may not take anything from this site without our written permittance.
Web design by Kok-Wing Giang at kokwing.giang@gmail.com